Book a Property Valuation

Canllawiau Prynu

Unwaith y byddwch wedi penderfynu ei bod hi'n bryd prynu cartref neu eiddo newydd dylai fod yn amser cyffrous wrth i chi edrych ymlaen at y bennod nesaf yn eich bywyd. Mae meddwl am ble i roi'r dodrefn a sut y byddwch chi'n addurno yn mynd â llawer o amser a sylw,  ond mae yna lawer o bethau eraill i’w hefyd.

Pa un a ydych chi'n brynwr tro cyntaf, neu os ydych angen rhywfaint o sicrwydd ar hyd y ffordd, mae ein canllawiau wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall drysni’r maes eiddo, fesul cam.

Rydym yn gobeithio y bydd y canllawiau hyn yn ddefnyddiol i chi a byddem yn croesawu eich galwad ffôn os dymunwch drafod unrhyw agwedd ar y broses symud.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences