Book a Property Valuation

Canllawiau Gwerthu

Os ydych angen neu eisiau gwerthu, Williams & Goodwin The Property People yw’r bobl i'ch helpu i symud.

Rydym yn gwerthu cymaint o eiddo preswyl fel nad yw pobl weithiau’n sylweddoli bod gennym hefyd adrannau ffyniannus sy’n marchnata a gwerthu tir ac adeiladau amaethyddol, eiddo masnachol a busnes a rhai eiddo unigryw nad ydynt yn dod ar y farchnad yn aml.

Dros y blynyddoedd rydym wedi gwerthu hawliau pysgota, byrddau hysbysebu, sŵau bach a llawer iawn o fusnesau.

Fodd bynnag, yr hyn yr ydym fwyaf adnabyddus amdano yw'r nifer uchel o bobl rydym yn eu helpu i symud bob blwyddyn ac ein henw da am argymell y dull gorau o werthu i sicrhau'r pris uchaf i chi.

Dyma ychydig o ganllawiau cryno i'ch helpu i gychwyn ar y broses.

EIN PRISWYR

PETHAU I’W HYSTYRIED WRTH DDEWIS GWERTHWR TAI

GWERTHIANNAU

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales.