Book a Property Valuation

Yn Williams & Goodwin the Property Peole, rydym bob amser eisiau clywed gan bobl a fyddai'n hoffi cael gyrfa yn ein proffesiwn, fodd bynnag, i fod yn rhan o'r tîm gorau o werthwyr tai annibynnol lleol, mae angen i chi hefyd arddangos y nodweddion mae Williams & Goodwin the Property People yn chwilio amdanynt:

 

Ffydd a hyder yn eich ymarfer gwerthu tai
 
Agwedd ac awydd i fod y gorau y gallwch chi fod mewn diwydiant sy’n hynod gystadleuol
 
Brwdfrydedd wrth ennill busnes a dod â busnes newydd i'r cwmni o fewn a thu allan i'ch amgylchedd gwaith.
 
Byddwch yn cael cefnogaeth, hyfforddiant atebion busnes a phecyn cydnabyddiaeth ardderchog.

Yn Williams & Goodwin rydym yn awyddus i siarad â phobl sydd eisiau gweithio gyda ni am flynyddoedd, fel mae llawer o'n staff presennol eisoes wedi gwneud. Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau yn yr ardal i'n cwsmeriaid a fydd yna'n arwain at becyn gwerth chweil i chi.

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am weithio gyda Williams & Goodwin The Property People a manteision gyrfa yn y maes gwerthu tai, anfonwch e-bost i: hq@tppuk.com.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Williams & Goodwin The Property People?

Cysylltwch  â ni i ddysgu mwy am yrfa gyda’r gwerthwyr tai annibynnol gorau.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences