Book a Property Valuation
blog cover image

Sut i gynilo blaendal

PRYNWYR TRO CYNTAF Default Author 16th July 2017

Awgrym Gorau

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau cynilo, o oed cynnar iawn gallwch agor cyfrif cynilo plant yn ein Hasiantaeth Principality yn Llangefni a Chaergybi, dyma rai awgrymiadau pellach i'ch helpu i ofalu am y ceiniogau ac i sicrhau blaendal ar gyfer eich cartref cyntaf. 

  • Torrwch y blaendal i lawr i gynllun misol, mae'n ei gwneud hi'n haws i’w gyrraedd yn ffisiolegol.
  • Meddyliwch o ddifrif am eich sefyllfa ariannol, a pha arbedion y gallwch eu gwneud er mwyn ei gwneud hi’n haws i gyflawni eich blaendal.
  • Os gallwch chi greu a gweithio i gyllideb efallai y byddai werth gwneud hynny, mae'n debyg y bydd gennych gostau misol sefydlog y mae angen i chi eu cadw.
  • Byddwch yn realistig - peidiwch â goramcangyfrif y swm y gallwch ei gynilo bob mis gan fod angen i chi hefyd fwynhau bywyd, setlwch ar ffigwr ac os ydych yn cael mis da, gallwch gynilo ychydig mwy. Siaradwch â staff Asiantaeth Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn swyddfeydd TPP yng Nghaergybi a Llangefni, mae yna gyfrifon cynilo gwahanol ar gael, a gall un ohonynt fod yn addas ar eich cyfer chi.
  • Trefnwch orchymyn sefydlog neu drosglwyddiad uniongyrchol i drosglwyddo eich arian i'ch cyfrif cynilo, bydd hyn yn eich atal rhag meddwl, oedi neu ailddyrannu'r arian hwn.
  • Ar yr amod eich bod chi'n bodloni eich cynllun cynilo, gallwch gymryd egwyl o’r cynilo ar fis eich pen-blwydd er enghraifft i gael trît bach i chi’ch hun.    

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences