Book a Property Valuation
blog cover image

Gwneud Cynnig

PRYNU CARTREF – Y BROSES Default Author 14th November 2017

Gwneud cynnig a thrafod:

  • I wneud cynnig, mae angen i chi ddweud wrth y gwerthwr tai. Mae galwad ffôn wedi’i ddilyn gan e-bost yn golygu y byddwch wedi cadarnhau'ch cynnig yn ysgrifenedig, a allai fod yn ddefnyddiol i chi os bydd unrhyw ddryswch.
  • Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i bob gwerthwr tai i drosglwyddo'ch cynnig i'r gwerthwr, hyd yn oed os yw'n gynnig isel neu afrealistig. (Mae yna rai adegau pan nad yw hyn yn digwydd – e.e. efallai y bydd y gwerthwr wedi cytuno nad ydynt eisiau clywed am gynigion sydd o dan ffigwr penodol)
  • Os gwrthodir eich cynnig, gall trafodaethau ddechrau.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales.