Book a Property Valuation

Y pwyntiau pwysicaf i’w hystyried cyn prynu eich cartref cyntaf

blog cover image

Y pwyntiau pwysicaf i’w hystyried cyn prynu eich cartref cyntaf

PRYNWYR TRO CYNTAF Default Author 7th March 2017

Dylai cymryd eich cam cyntaf ar yr ysgol eiddo fod yn amser cyffrous, ond mae'n bendant yn talu i wneud ymchwil fanwl ac edrych am asiant sy'n aelod o sefydliad proffesiynol megis y Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai (NAEA) neu Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). 

Dyma’n deg prif gyngor i esbonio rhai o'r eitemau allweddol i'w hystyried cyn dod yn berchennog cartref.  

Adolygwch ac ystyriwch beth ydych yn chwilio amdano:

 • Lluniwch restr o'r hyn ydych ei eisiau ac yn bwysicach yr hyn ydych wirioneddol ei angen yn y cartref newydd.
 • Rhannwch y rhestr hon i'r pethau sydd rhaid i chi eu cael, a’r pethau y gallwch chi gyfaddawdu arnynt, bydd hyn yn eich helpu i osgoi gwneud penderfyniad cyflym ac efallai anghywir ar eiddo, byddwch yn realistig a gosodwch eich nodau yn unol â'ch cyllideb.
 • Byddwch yn hyblyg.
 • Er bod gennych chi'ch rhestr o bethau sydd rhaid i chi eu cael a’r pethau yr hoffech eu cael, mae'n bwysig i fod yn hyblyg.
 • Peidiwch â cholli allan ar y cartref a allai fod yn berffaith i chi dim ond oherwydd ei fod y tu allan i'ch ardal ddymunol neu os nad oes gan yr ystafell wely gwpwrdd dillad wedi’i osod.
 • Gwrandewch ar werthwr tai profiadol a fydd yn eich tywys drwy'r broses ac efallai edrychwch ar rai eiddo sydd ddim yn apelio ar yr olwg gyntaf, weithiau gydag ychydig o greadigrwydd, gall cartref di-raen ddod yn eich cartref delfrydol.
 • Gwiriwch eich cyllid.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu eich holl filiau ar amser.
 • Bydd eich sgôr credyd yn cael effaith ar eich opsiynau morgais.
 • Efallai yr hoffech siarad â'r ymgynghorydd morgais yn Asiantaeth y Principality yn ein swyddfa yn Llangefni neu Caergybi neu ofyn am gyngor gan Ymgynghorydd Morgais Annibynnol i weld faint y gallwch ei fforddio.
 • Cofiwch fod yna gostau eraill yn gysylltiedig â phrynu eiddo megis ffioedd cyfreithwyr, treth stamp, yswiriant cartref, gall ein tîm o arbenigwyr eich helpu gyda’r rhain hefyd.
 • Ystyriwch adnewyddu, meddyliwch am eiddo sydd angen ei adnewyddu, gallai hyn fod y dewis cywir i chi.
 • Os ydych yn ystyried eiddo sydd angen gwaith, fe'ch cynghorir i gael archwiliad trylwyr a throsolwg realistig o'r gwaith sydd angen ei wneud.
 • Defnyddiwch gyfreithiwr da i'ch helpu, unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'r eiddo iawn, mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n dewis y Cyfreithiwr cywir, rhywun sy'n ddibynadwy a rhywun y gallwch ddibynnu arnynt i weithio'n galed ar eich rhan.
 • Rydym bob amser yn meddwl ei bod hi’n well defnyddio Cyfreithiwr lleol sydd â phrofiad lleol - nid y rhataf yw’r gorau bob amser.
 • Fel prynwr tro cyntaf, byddwch angen Cyfreithiwr sydd â chyflymder, cywirdeb a sylw trylwyr i fanylion.
 • Mwynhewch y broses.
 • O'r adeg y byddwch chi'n dechrau chwilio i gwblhau'r gwerthiant a symud i mewn i'ch cartref cyntaf, efallai y bydd y profiad yn cymryd mwy o amser nag a ragwelwyd ar y dechrau - ond ceisiwch ei fwynhau.
 • Cymerwch yr amser i ganolbwyntio ar chwilio am dŷ a chynlluniwch y broses.
 • Mae'n debyg mai prynu eich cartref cyntaf yw un o'r penderfyniadau mwyaf y byddwch chi’n eu gwneud a dylech edrych yn ôl ar y cyfnod gydag atgofion melys.    

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences