Book a Property Valuation
blog cover image

Dod o hyd i'ch cartref cyntaf

PRYNWYR TRO CYNTAF Default Author 14th June 2017

Unwaith y byddwch wedi penderfynu camu ar yr ysgol eiddo, gall chwilio am eich cartref cyntaf fod yn amser cyffrous iawn. Dyma ychydig o bwyntiau bwled i'ch helpu i ganolbwyntio ar y chwilio ac i aros ar y trywydd iawn.

Awgrym Gorau

Gwahanwch eich anghenion a'ch dymuniadau. Ni waeth pa mor glir a phendant yw eich rhestr o ofynion, mae angen cyfaddawdu yn aml pan fyddwch yn chwilio am gartref, felly cadwch feddwl agored.

 • Meddyliwch am y lleoliad, pa mor bell ydych chi'n fodlon teithio i'r gwaith?
 • A yw hwn yn gartref y gallech chi hefyd fagu plant ynddo, os felly mae angen ystyried pa mor agos ydych chi at ysgolion, mannau chwarae ac a yw'n gymuned ddiogel?
 • Ydych chi'n mwynhau mynd allan? Oes yna ddigon o fannau adloniant gerllaw megis sinemâu, theatrau, bariau a bwytai. Meddyliwch am siopa, fedrwch chi bicio allan am laeth os oes angen.
 • A oes yna synnwyr da o gymuned yn yr ardal?
 • A oes yna unrhyw gynlluniau i ddatblygu'r ardal, er enghraifft datblygiadau tai mawr neu gysylltiadau trafnidiaeth?
 • Beth yw'r lefel trosedd yn yr ardal?
 • A oes angen tŷ arnoch neu a fyddai fflat yn ddelfrydol i chi?
 • A oes angen tair ystafell wely arnoch neu a dim ond hoffi cael 3 ystafell wely fyddech chi?
 • A fyddech chi'n gallu cynnal a chadw gardd fawr? Faint o le tu allan sydd wir ei angen arnoch?
 • Beth am barcio eich car?
 • Peidiwch ag anghofio ystyried beth yw'r Dreth Cyngor ac a allwch ei fforddio?
 • A fyddai ffitiadau’r gegin a’r ystafell ymolchi yn iawn dros dro - efallai y gallech eu hadnewyddu nes ymlaen?
 • Oes gan yr eiddo’r potensial i fod yn gartref addas i chi er nad yw'n ymddangos felly ar yr olwg gyntaf?    

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences