Book a Property Valuation

Unwaith y bydd eich cynnig wedi'i dderbyn:

blog cover image

Unwaith y bydd eich cynnig wedi'i dderbyn:

PRYNU CARTREF – Y BROSES Default Author 14th November 2017

  • Mae gwerthwyr tai yn defnyddio amrywiaeth o dermau i gadarnhau bod cynnig wedi'i dderbyn, ond nid yw'r gwaith papur wedi'i gwblhau eto: O dan Gynnig, Gwerthiant wedi’i Gytuno, neu Gwerthwyd yn Ddibynnol ar Gontract.
  • Cofiwch y gall y naill barti neu'r llall dynnu allan o'r contract hyd at gyfnewid contractau, sef y pwynt pan fydd y gwerthiant yn rhwymol yn gyfreithiol.
  • Os yw cynnig arall uwch yn cael ei wneud a'i dderbyn am yr eiddo, fe'ch disgrifir fel wedi eich 'gasympio'. Mae hyn yn fwy cyffredin pan mae cynnig is wedi cael ei dderbyn.
  • Unwaith y bydd eich cynnig wedi cael ei dderbyn, dechreuwch weithio ar y camau nesaf cyn gynted ag y gallwch.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences