Book a Property Valuation
blog cover image

Dewis Gwerthwr Tai

PETHAU I’W HYSTYRIED WRTH DDEWIS GWERTHWR TAI Default Author 14th November 2017

Chwiliwch am werthwr gyda logo yn dangos ei fod yn aelod o ARLA (Association of Residential Letting Agents) ar eu gwefan, byrddau gosod ac ar ffenestri eu swyddfa. Mae hyn yn golygu y disgwylir iddynt gynnal safonau trwy gydol eu heiddo, a bod y gymdeithas yn monitro'r ffordd y maent yn trin taliadau blaendal a rhent. Nid yw pob asiant gosod yn cael ei reoleiddio a gall asiantau twyllodrus achosi straen i fyfyrwyr a cholli arian. Chwiliwch am logo ARLA ac amddiffynnwch eich hun a'ch arian

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales.