Book a Property Valuation

Croeso i

Williams & Goodwin
The Property People


 

I gael y pris gorau byddwch angen cymorth gweithiwr eiddo proffesiynol

Mae holl dîm Williams & Goodwin wedi’u hyfforddi’n broffesiynol. Ni yw eich gweithwyr eiddo proffesiynol lleol. Rydym yn aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Fel aelod o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, mae gan Williams & Goodwin fynediad i rwydwaith o 800 o swyddfeydd yn y DU.

Rydym yn adnabod y diwydiant ac ein marchnad leol yn drylwyr. Gyda’r fantais ychwanegol o ystod eang o ddeunyddiau marchnata gallwn sicrhau fod eich eiddo’n cael ei farchnata’n gywir ac yn effeithiol ac yn y lleoedd iawn.

Trwy ddewis Williams & Goodwin The Property People, byddwch yn gweld eich bod mewn dwylo diogel a byddwch yn cael gwell canlyniad.

Nid yw pob gwerthwr tai yn weithwyr eiddo proffesiynol.

Mortgage Calculator


Yr
Please fill out all of the fields to receive an estimate
Amount Borrowed: £200,000
Term: 25 years
Interest rate: 3.5%
Total Monthly Payment:
£1,001.25
Total amount repayable:
£300,374

Stamp Duty Calculator


£
Stamp Duty Land Tax (SDLT) calculation for completions from 23 September 2022 onwards. All calculations applicable to UK residents only
Please fill out all of the fields to receive an estimate

Purchase price: £

Free Online Valuation


Mae prisiad eiddo ar-lein yn ffordd ddefnyddiol i gael amcangyfrif sydyn a rhwydd o wir werth eich eiddo. Trwy ateb ychydig o gwestiynau gall ein cyfrifiannell am ddim roi syniad i chi o faint o arian allech chi ei wneud drwy werthu eich cartref.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales.