Book a Property Valuation

Croeso i

Williams & Goodwin
The Property People


 

I gael y pris gorau byddwch angen cymorth gweithiwr eiddo proffesiynol

Mae holl dîm Williams & Goodwin wedi’u hyfforddi’n broffesiynol. Ni yw eich gweithwyr eiddo proffesiynol lleol. Rydym yn aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Fel aelod o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, mae gan Williams & Goodwin fynediad i rwydwaith o 800 o swyddfeydd yn y DU.

Rydym yn adnabod y diwydiant ac ein marchnad leol yn drylwyr. Gyda’r fantais ychwanegol o ystod eang o ddeunyddiau marchnata gallwn sicrhau fod eich eiddo’n cael ei farchnata’n gywir ac yn effeithiol ac yn y lleoedd iawn.

Trwy ddewis Williams & Goodwin The Property People, byddwch yn gweld eich bod mewn dwylo diogel a byddwch yn cael gwell canlyniad.

Nid yw pob gwerthwr tai yn weithwyr eiddo proffesiynol.

Mortgage Calculator


Yr
Please fill out all of the fields to receive an estimate
Amount Borrowed: £200,000
Term: 25 years
Interest rate: 3.5%
Total Monthly Payment:
£1,001.25
Total amount repayable:
£300,374

Stamp Duty Calculator


£
Stamp Duty Land Tax (SDLT) calculation for completions from 1 October 2021 onwards. All calculations applicable to UK residents only.
Please fill out all of the fields to receive an estimate

Purchase price: £

Free Online Valuation


Mae prisiad eiddo ar-lein yn ffordd ddefnyddiol i gael amcangyfrif sydyn a rhwydd o wir werth eich eiddo. Trwy ateb ychydig o gwestiynau gall ein cyfrifiannell am ddim roi syniad i chi o faint o arian allech chi ei wneud drwy werthu eich cartref.

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2022 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales.