Book a Property Valuation
This property has been removed by the agent. It may now have been sold or temporarily taken off the market.
Available now, is this 3 bedroom cottage situated in the countryside near Llannerch-Y-Medd decorated to a high standard throughout including a modern kitchen and bathroom. The property has a fantastic fresh feel while still retaining the character and charm of the cottage with wooden beams and working fire place. The peaceful surrounding would ideally suit a tenant wanting to enjoy a quiet life while having Llangefni Town approximately 8 miles away. The property is briefly comprised of a spacious lounge, kitchen/diner supplied with a cooker, dishwasher and fridge, new modern bathroom, an upstairs toilet room and 3 bedrooms. There is also a large storage area perfect for hiding away some extra clutter as well as a utility area to the back of the property. Additionally the property benefits from double glazing, oil central heating and off road parking. To fully appreciate all this property has to offer, a viewing is a must. Contact our property management office today to arrange yours. Ar gael rwan, mae’r bwthyn 3 ‘stafell wely yma wedi ei leoli yng nghefn gwlad ger Llannerchymedd ac wedi ei addurno i safon uchel drwyddo, gan gynnwys cegin ac ystafell ymolchi fodern. Mae gan y bwthyn yma deimlad braf, gyda swyn a chymeriad gan gynnwys trawstiau pren a lle tân. Buasai’r ardal dawel yn ddelfrydol ar gyfer tenant sydd â diddordeb mewn bywyd distaw, gyda Thref Llangefni wedi ei leoli oddeutu 8 milltir i ffwrdd. Yn fras, mae’r ty yn cynnwys ystafell fyw eang, gegin/ystafell fwyta yn cynnwys popty, peiriant golchi llestri ac oergell; ystafell ymolchi, ystafell ty bach a 3 ystafell wely. Mae yna hefyd ardal storio fawr er mwyn cuddio unrhyw annibendod yn ogystal ag ardal cyfleustodau wrth gefn y ty. Yn ychwanegol, mae’r ty yn manteisio o gael ffenestri gwydr dwbl, gwres canolog olew a pharcio preifat. Er mwyn gwerthfawrogi'r hyn a chynigir gan y ty yma, mae ymweliad yn angenrheidiol. Cysylltwch â’n swyddfa rheolaeth eiddo heddiw er mwyn trefnu apwyntiad.
We have found these similar properties.

Maes Y Coed, Gaerwen, Isle Of ...

£850 pcm tenancy information

3 Bedroom End of Terrace House

More details...

Barmouth, Gwynedd

£49,950

Not Specified

More details...

Llannerch-y-medd, Isle Of Angl...

£85,000

2 Bedroom End of Terrace House

More details...

Bodorgan, Isle Of Anglesey

£112,950

2 Bedroom End of Terrace House

More details...

Pwy ydym ni?

Mae Williams & Goodwin The Property People yn aelodau o’r Gymdeithas Gweithwyr Eiddo Proffesiynol, Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai, y Gymdeithas Asiantwyr Gosod Preswyl a Chymdeithas Genedlaethol y Priswyr a’r Arwerthwyr. Rydym hefyd yn Syrfewyr Prisio Siartredig ac yn aelod o Rwydwaith Cenedlaethol o tua 800 o Asiantau Tai annibynnol.

Mwy amdanom ni


Cyfieithwyd y wefan hon gan Bla Translation Ltd
mail@bla-translation.co.uk
www.bla-translation.co.uk

Cysylltu â ni

Eisiau gwybod mwy am Williams & Goodwin a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom heddiw.

Caernarfon - 01286 677 775
Bangor - 01248 355 333
Llangefni - 01248 751 000
Holyhead - 01407 760 500
Property Management - 01248 72 40 40
All Wales Auction - 01248 75 39 39

Cliciwch ymai weld manylion llawn ein swyddfeydd


 
 
 
©2024 Williams & Goodwin The Property People Cymru. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | Members Login
Registered in England & Wales. 
Update Cookies Preferences