Could you be a great Estate Agent?

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am ymgeisydd addas i ymuno â'n tîm.

 

We are currently looking for suitable candidate to join our team.

 

Swydd llawn amser / Full time position - swyddfa CAERNARFON office.

 

Rydym angen unigolyn sy'n gallu dangos greddf gystadleuol ac yn gallu gweithio dan bwysau. Mae'n bwysig bod gan yr unigolyn sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i ragori mewn gwasanaeth cwsmeriaid.

 

Byddai'n fanteisiol petai'r unigolyn yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg a Saesneg.

 

We require a person that can demonstrate a competitive instinct to be able to work under pressure. The person will have excellent communication skills and the ability to excel in customer service.

 

The ability to effectively communicate in Welsh & English would be an advantage.

 

Ysgrifennwch atom gyda'ch C.V. / Please write in the first instance with your C.V 

 

Email:         hq@tppuk.com

 

or Write:     

Melfyn Williams, Williams & Goodwin The Property People Ltd, 

23 Stryd Yr Eglwys Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU